Engagera dig

Village Impact Fund är en ekonomisk förening. Vår verksamhetsidé är att stötta socialt hållbara initiativ som bidrar till samhällsnytta och långsiktig förändring. Vi gör det genom att erbjuda företag och privatpersoner en plattform att gemensamt samla resurser för att kunna åstadkomma större impact än vad var och en kan göra på egen hand.

Beslut kring vilka satsningar vi ska kliva in i fattas demokratiskt. Alla som är betalande medlemmar har var sin röst. Under uppbyggnaden är vår ambition att kliva in i ett till två satsningar om året. Den första satsningen beslutades av medlemmarna i början av året, det är en demokratifestival som ska äga rum årligen i Göteborg.

Vem som helst kan lämna förslag på vilka satsningar vi ska stötta, investera i eller starta själva.

Village Impact Fund skapades 2020 och fortfarande under uppbyggnad och välkomnar alla som vill bli medlemmar.

Genom att samla ihop gemensamma resurser får vi möjligheter att investera och kan på så sätt få våra medel att växa. Vi vill också stötta initiativ ekonomiskt eller själva starta satsningar som sedan kan knoppas av och bli egna självständiga verksamheter.


Företag (betalande medlem)

Medlemsavgiften för företag är 10 000 kr. Som medlem har företaget en (1) röst när beslut ska fattas om Village Impact Fund ska kliva in i nya satsningar. Som medlem finns också möjligheten att tillskjuta mer resurser i form av sponsorskap till de satsningar föreningen beslutar om.


Privatperson (betalande medlem)

Medlemsavgiften för privatperson är 5 000 kr. Varje medlem har en (1) röst när beslut ska fattas om Village Impact Fund ska kliva in i nya satsningar. Även som privatperson finns möjlighet att tillskjuta mer resurser i form till de satsningar föreningen beslutar om.


Stödmedlem

Föreningen är också öppen för stödmedlemmar som vill engagera sig men inte resurser för att gå in med medlemsavgift. Det finns mängder med viktiga uppdrag som kräver insatser. Tillsammans skapar vi ett nätverk.


Här kan du läsa om medlemsvillkoren både för fysiska och juridiska personer samt göra en formell ansökan om att bli betalande medlem. Stödmedlem (utan kostnad) görs via e-post här.