Samarbete med RISE

Publicerat av ali@villageimpactfund.org den

Nu har Village Impact Fund inlett samarbete forskningsinstitut Research Institutes of Sweden, RISE.

Social & Health Impact Center (SHIC) inom RISE är en oberoende kunskapsplattform som bidrar med kapacitet och kompetens för att driva på utvecklingen genom såväl strategiska som operativa initiativ. SHIC har som syfte att bidra till systemomställning mot preventiva snarare än reaktiva arbetssätt inom hälsa och välfärd.

Vårt samarbete går ut på att kartlägga och inleda samtal med aktörer som vill samverka för att nå gemensamma syften – att undersöka förutsättningarna för att upprätta en modell för Collective Impact anpassad till stadsdelen Biskopsgårdens behov och förutsättningar. 

Kontakter

Johanna Westbrandt, johanna@villageimpactfund.org

Tomas Bokström, tomas.bokstrom@ri.se