Intervju med Ali Tabrizi

Publicerat av Johanna Westbrandt den

Vad är din drivkraft?
Jag är uppvuxen i Iran och Biskopsgården. Under min uppväxt har jag sett att människor lever olika liv och har väldigt olika förutsättningar. Men det finns en massa gemensamma behov som att leva hälsosamt, rättvist, tryggt – eller som jag brukar säga – att få leva eleganta liv!

Vad hade du för vision när du tog initiativ till Village Impact Fund?
Jag är en föreningsmänniska och upplever att våra gamla strukturer inte längre fungerar. Så därför försöker vi tänka nytt. Med VIF vill skapa en ny plattform, en demokratisk förening, där företag och vanliga människor kan gå samman och tillsammans stötta samhällsutvecklingen. Jag tror inte att den offentliga sektorn klarar det. Och föreningslivet klarar det inte heller. Vi måste samarbeta. Min vision är att vi ska samla många och kunna bidra till varaktig och hållbar förändring. Det behövs.

Vem är föreningen till för?
Föreningen har till ändamål att gynna medlemmarnas sociala, miljömässiga och ekonomiska intressen. Genom att samla människor – och pengar – vill vi utveckla och investera i samhällsnyttiga initiativ med tydlig hållbarhetsprofil. Det hoppas vi ska leda till ett bättre samhälle, inte bara för oss själva utan för alla. 

Hur går det då? Är ni en stor förening?
Det går bra! Men VIF har bara funnits i ett år och vi är fortfarande i uppstarten. Vi försöker skapa något som inte finns och det tar tid. Vår kärna kommer ur föreningslivet i Biskopsgården men vi vill förstås växa och samla företag och privatpersoner från alla delar av samhället.

Vad är era planer nu?
Medlemmarna har röstat fram vårt första projekt som vi ska stötta. Det är en demokratifestival som vi själva ska arrangera första året. Det är en långsiktig satsning och efter första året kanske det knoppas av som en ny egen förening. Blir det så har vi lyckats med en förändring, precis som vi vill. Samtidigt är vårt mål att bygga upp Village Impact Fund till att få många medlemmar och på så sätt få medel att fortsätta starta eller stötta andra hållbara satsningar.

Lycka till!
Tack, jag skickar gärna med en sista grej. Förändring kommer inte av sig själv. Det kräver att människor går från ord till handling. Och det kan vara svårt men det är roligt, så hör gärna av er!

Ali Tabrizi odlar i Jubileumsparken i Frihamnen

Kategorier: Nyheter