Blog

Demokratifestival vårt första case

Medlemmarna har röstat fram att vi ska starta en demokratifestival. Det blir vårt första case och vi för just nu samtal med en lång rad olika partners. Demokratifestivalen kommer att få en egen identitet och drivas som ett separat projekt med en egen organisation där bland annat våra medlemmar ingår. Utgångspunkten är att VIF står som arrangör och ingår partnerskap med staden och andra aktörer. Mer information kommer inom kort!

Intervju med Ali Tabrizi

Vad är din drivkraft? Jag är uppvuxen i Iran och Biskopsgården. Under min uppväxt har jag sett att människor lever olika liv och har väldigt olika förutsättningar. Men det finns en massa gemensamma behov som att leva hälsosamt, rättvist, tryggt – eller som jag brukar säga – att få leva eleganta liv! Vad hade du för vision när du tog initiativ till Village Impact Fund?Jag är en föreningsmänniska och upplever att våra gamla strukturer inte Läs mer…