Engagera dig

Village Impact Fund är en ekonomisk förening. Vår verksamhetsidé är att stötta socialt hållbara initiativ som bidrar till samhällsnytta och långsiktig förändring. Vi gör det genom att erbjuda företag och privatpersoner en plattform att gemensamt samla resurser för att kunna åstadkomma större impact än vad var och en kan göra på egen hand.

Beslut kring vilka satsningar vi ska kliva in i fattas demokratiskt. Alla som är betalande medlemmar har var sin röst. Under uppbyggnaden är vår ambition att kliva in i ett till två satsningar om året. Den första satsningen beslutades av medlemmarna i början av året, det är en demokratifestival som ska äga rum årligen i Göteborg.

Vem som helst kan lämna förslag på vilka satsningar vi ska stötta, investera i eller starta själva.

Village Impact Fund skapades 2020 och fortfarande under uppbyggnad.